Tra cứu tên người đại diện pháp luật Cấn Xuân Cường


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH TRANG

Mã số thuế: 2600303264-001
Người đại diện: CẤN XUÂN CƯỜNG
Khu 13, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM NHI

Mã số thuế: 0106943942
Người đại diện: CẤN XUÂN CƯỜNG
Đường 84, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam