Tra cứu tên người đại diện pháp luật BÙI THỊ HỒNG THUỶ


BÙI THỊ HỒNG THUỶ

Mã số thuế: 5000399150
Người đại diện: Bùi Thị Hồng Thuỷ
SN 184 đường Quang Trung tổ 23, Phường Tân Quang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN KIM NGÂN

Mã số thuế: 5100498980
Người đại diện: BÙI THỊ HỒNG THUỶ
Thôn Bó Lách, Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

BÙI THỊ HỒNG THUỶ

Mã số thuế: 1601251747
Người đại diện: Bùi Thị Hồng Thuỷ
Phú Thạnh, Xã Phú Thạnh, Huyện Phú Tân, An Giang