Tra cứu tên người đại diện pháp luật BÀN VĂN HOÀNG


TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TK

Mã số thuế: 4800188284
Người đại diện: Hoàng Văn Bàn
Thị trấn Trùng Khánh - - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng.

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ HOÀNG LONG

Mã số thuế: 5000593359
Người đại diện: Bàn Văn Hoàng
Thôn Nà Trúc - Xã Hồng Quang - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang.