Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐINH VĂN TÍN


CÔNG TY TNHH LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIỆT NAM

Mã số thuế: 5900969389
Người đại diện: Đinh Văn Tín
Lô A11, KCN Trà Đa - Xã Trà Đa - Thành phố Pleiku - Gia Lai.

CÔNG TY TNHH LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIỆT NAM

Mã số thuế: 5900967582
Người đại diện: Đinh Văn Tín
Lô A11, KCN Trà Đa - Xã Trà Đa - Thành phố Pleiku - Gia Lai.