Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐINH HUY GIANG


CÔNG TY TNHH THẨM MỸ S&B

Mã số thuế: 0109761299
Người đại diện: ĐINH HUY GIANG
Số 1C, đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ DRHUYGIANG

Mã số thuế: 0110027082
Người đại diện: ĐINH HUY GIANG
Số 1C, đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam