Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC


CÔNG TY TNHH ICYBER LP

Mã số thuế: 3502303236
Người đại diện: ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC
Số 633A Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC - TƯ VẤN PHÚC TRƯỜNG

Mã số thuế: 4201635906
Người đại diện: ĐẶNG THỊ PHÚC TRƯỜNG
Số 04 Lý Phục Man, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VIETSTAR

Mã số thuế: 4201924457
Người đại diện: ĐẶNG THỊ PHÚC TRƯỜNG
04 Lý Phục Man, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam