Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐẶNG TIẾN ĐỊNH


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ GENOME

Mã số thuế: 0107909863
Người đại diện: ĐẶNG TIẾN ĐỊNH
Tầng 2 Toà nhà Văn Phú Victoria, CT9, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ADN

Mã số thuế: 0108962411
Người đại diện: Đặng Tiến Định
Tầng 2 Toà nhà Văn Phú Victoria, CT9, Khu đô thị mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội.