Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐẶNG PHÚC THỊNH


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HAI ĐỨC

Mã số thuế: 0309190677
Người đại diện: Đặng Phúc Thịnh
28/36/04 Lương Thế Vinh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đặng Phúc Thịnh

Mã số thuế cá nhân: 8516583416
Người đại diện: Đặng Phúc Thịnh
Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh